Warning: Creating default object from empty value in /home/awihbagslo/ftp/serwisy_eko-edukacja/etykiety.eko-edukacja.org.pl/class/class_DBquestion.php on line 304

Warning: Creating default object from empty value in /home/awihbagslo/ftp/serwisy_eko-edukacja/etykiety.eko-edukacja.org.pl/class/class_DBquestion.php on line 287

Warning: Creating default object from empty value in /home/awihbagslo/ftp/serwisy_eko-edukacja/etykiety.eko-edukacja.org.pl/class/class_DBquestion.php on line 287
Charakterystyka projektu -> ekoedukacja

Charakterystyka projektu

min

30 listopada 2011

Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół różnego szczebla z terenu Dolnego Śląska i Wrocławia. Zakłada powstanie materiałów dydaktyczno- edukacyjnych ()

Projekt jest realizowany w okresie 09 – 12.2011 r. Jest dofinansowany ze środków UOKiK.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie prawidłowego odczytywania napisów umieszczonych na opakowaniach towarów żywnościowych oraz promocja w społeczności szkolnej prozdrowotnego i proekologicznego stylu życia.

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez edukację nauczycieli i uczniów, a także pośrednio członków ich rodzin. Chcemy m.in. wykształcić praktyczne umiejętności dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz wykorzystywania informacji żywieniowych zawartych na etykietach lub opakowaniach produktów spożywczych, istotnych dla zdrowia i indywidualnych potrzeb zdrowotno-dietetycznych. Chcemy także zaproponować nauczycielom oraz wychowawcom przeprowadzenie bezpośrednio w szkołach zajęć modelowych na temat znakowania żywności oraz w zakresie zdrowego żywienia, promując w ten sposób zdrowy styl życia i zrównoważoną świadomą konsumpcję.

Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół różnego szczebla z terenu Dolnego Śląska i Wrocławia. Zakłada powstanie materiałów dydaktyczno- edukacyjnych przygotowanych przez fachowców z dziedziny prawa, znakowania towarów, żywienia i edukacji (konspekty zajęć szkolnych, plansze edukacyjne, broszura dla uczniów i rodziców).

W ramach projektu przewidujemy także założenie i prowadzenie strony internetowej, a także artykuły i notki prasowe na temat projektu i znakowania żywności.

e-mail: